APH

posted on 08 Dec 2010 23:05 by daejeonastronomy


Axis Powers Hetalia (พลังอักษะ เฮตาเลีย) เป็นการ์ตูนที่ อ.ฮิมารุยะ ฮิเดคาสึ แต่งขึ้นโดยเอาประเทศที่มีอยู่จริงมาเป็นตัวละครในเรื่อง และมีโครงเรื่องจากประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมของชาติต่างๆ จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีประเด็นอ่อนไหวด้านชาตินิยม ทั้งนี้ APH ไม่ใช่การ์ตูน Y แต่อย่างใด


"Traditional Hetalia" Fanart Project

โปรเจคแฟนอาร์ตนี้เป็นการวาดตัวละครประเทศต่างๆ พร้อมสิ่งที่เป็นของพื้นเมือง อาจเป็นดนตรี ศิลปะ หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น และจะวาดเฉพาะตัวละครที่ออกมาเป็นทางการแล้วครับ

1. ดินแดนแห่งท้องนภาสีฟ้า (มองโกเลีย)

2. ดินแดนหลังม่านไม่ไผ่ (จีนแผ่นดินใหญ่)

3. ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า (เกาหลีใต้)