Bangkok

ต่อจากเอนทรี่ "ย่ำต๊อกฝั่งธน 3 - วัดราชโอรส (1)" ครับ

หากสนใจอ่านเอนทรี่ท่องเที่ยวอื่นๆ เข้าไปดูได้ที่เพจ Travel ของที่ซุกหัวหลังนี้ได้เลยครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


หลังออกมาจากพระอุโบสถ ผมก็เข้ามาที่ศาลาการเปรียญ หรือที่เรียกกันว่า "พระวิหารพระนั่ง"พระประธานที่ศาลาการเปรียญนี้เป็นพระพุทธรูปถือตาลปัตร ปางประทานพระธรรมเทศนา และด้านหน้าพระประธาน ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

ด้านหน้าศาลาการเปรียญมีถะ (เจดีย์แบบจีน) บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสอยู่ (แต่ตรงนี้ผมเสียดายที่ลืมถ่ายรูปไว้)ด้านหน้าวัดราชโอรสยามบ่าย ซึ่งวัดนี้หันด้านหน้าเข้าหาคลองสนามชัย ซึ่งเป็นทางสัญจรของผู้คนแถบนี้ในสมัยก่อนคลองด่าน หรือคลองสนามชัย ช่วงด้านหน้าวัดราชโอรส สองฝั่งคลองยังมีความร่มรื่นของต้นไม้อยู่เจดีย์ย่อมุมไม้สิบหก ตั้งอยู่หน้าพระวิหารพระยืน (ช่วงที่ผมมาวัดราชโอรสนี้ มีการปฏิสังขรณ์พระวิหารพระยืนอยู่)

เจดีย์นี้เป็นที่บรรจุอัฐิของราชสกุลลดาวัลย์ รวมถึงอัฐิของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ผู้คิดค้น"น้ำพริกลงเรือ"เคยเห็นรูปสลักสิงโตคู่ แต่ที่นี่มี แมวคู่เฝ้าฐานพระปรางค์ด้วยล่ะประตูช่องวงกลมแบบจีนที่ระเบียงคดของพระวิหารพระนอน ผมว่ามองมุมนี้แล้ว เหมือนสิงโตกับทวารบาลเล่นเกมจ้องตากัน

ผนังด้านนอกระเบียงคดของพระวิหารพระนอน มีแผ่นหินอ่อนจารึกตำราแพทย์แผนโบราณของไทยติดไว้อยู่เป็นระยะๆ

หมู่เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองเรียงเป็นแถวรายล้อมพระวิหารพระนอน ซึ่งการวางผังวัดราชโอรสนี้ จะยึดเอาพระวิหารพระนอนเป็นประธานของวัด แล้วสร้างระเบียงคดกับหมู่เจดีย์ล้อมรอบพระวิหาร ส่วนพระอุโบสถจะตั้งหน้าพระวิหารพระนอน

การสร้างเจดีย์รอบอาคารประธานของวัดก็เป็นหนึ่งในศิลปะที่นิยมในช่วงรัชกาลที่ 3เรื่องราวและรูปถ่ายจากวัดราชโอรสแห่งนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับ ยังไงก็โปรดติดตามเอนทรี่ต่อไปครับ


edit @ 28 Nov 2010 11:45:37 by บล็อกของหนุ่มแดจอน

edit @ 28 Nov 2010 12:04:12 by บล็อกของหนุ่มแดจอน