Profile

ที่ซุกหัวของหนุ่มแทจอน ที่ซุกหัวของหนุ่มแทจอน send EMS to me

Personal Profile

Website: daejeonastronomy.exteen.com

About me: หนุ่มแว่นคนหนึ่ง...ที่อยากแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่กับดาราศาสตร์ ก็แค่นั้นเอง