Travel & Photo

posted on 07 Nov 2010 16:22 by daejeonastronomy

รวมบันทึกเรื่องราวจากการท่องเที่ยวและถ่ายรูปของหนุ่มแดจอน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทริปใหญ่ปลายตุลาคม 2553

ย่ำต๊อกวัดฝั่งธน 1: กลุ่มวัดแถวคลองด่าน ถิ่นเดิมเจ้าจอมมารดาแห่ง ร.3 (วัดนางนอง,วัดหนัง,วัดราชโอรส)

ตอนที่ 1: วัดนางนอง
ตอนที่ 2: วัดหนัง
ตอนที่ 3: วัดราชโอรส (1)
ตอนที่ 4: วัดราชโอรส (2)
ตอนที่ 5: วัดราชโอรส (จบ)

แถบสะพานผ่านฟ้าลีลาศ: ป้อมมหากาฬ, ภูเขาทอง วัดสระเกศ, โลหะปราสาท วัดราชนัดดา, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ตอนที่ 1: ป้อมมหากาฬ&ภูเขาทอง
ตอนที่ 2: โลหะปราสาท

ย่ำต๊อกวัดฝั่งธน 2: แถวสะพานพุทธฯ (วัดพิชัยญาติ, วัดประยูร, โบสถ์ซางตาครู้ส, สะพานพุทธฯ)

ตอนที่ 1: วัดพิชัยญาติ
ตอนที่ 2: วัดประยูร
ตอนที่ 3: โบสถ์ซางตาครู้ส&สะพานพุทธ

 
หอดูดาวสิรินธร ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่


ลองถ่ายรูปวัตถุท้องฟ้า หรือตัวหอดูดาว

ตอนที่ 1: ดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์ และกล้องโทรทรรศน์ขนาดหน้ากล้อง 20 นิ้ว (ช่วงปลาย พ.ย.2553)


ลองถ่ายรูปแถวคณะตัวเองยามบ่าย

เดินเล่นถ่ายรูปบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และศาลาธรรม ช่วงใกล้ๆปีใหม่ 2554

ตอนที่ 1: ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์, ภาควิชาเคมี
ตอนที่ 2: ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาสถิติ, ภาควิชาคณิตศาสตร์ และศาลาธรรม
ตอนจบ: ศาลาธรรม, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาธรณีวิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์